Functioneel beheerder nodig?

Een functioneel beheerder is iemand die binnen een organisatie verantwoordelijk is voor het optimaal functioneren van één of meer informatiesystemen. Niet alleen draagt de functioneel beheerder zorg voor de continuïteit van de systemen, hij vervult ook een ondersteunende rol ten aanzien van de gebruikers. In die zin vormt functioneel beheer de verbinding tussen ICT en de bedrijfsvoering.

Momenteel in opdracht, bij benerail